Susza 2018

Ilustracja do artykułu susza.jpg

UWAGA ROLNICY !!!

W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 27.06.2018 r. na terenie Gminy Nurzec-Stacja komisji do szacowania strat wyrządzonych przez suszę w uprawach rolnych, Wójt Gminy Nurzec-Stacja informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat.
Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, stronie internetowej Gminy Nurzec-Stacja oraz u sołtysów.
Podstawą do ubiegania się o przyznanie pomocy w postaci kredytu preferencyjnego lub innej pomocy jest uzyskanie straty wynoszącej co najmniej 30% ogólnej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.
Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosków wraz z załącznikami ( zgodność z wnioskiem o dopłaty obszarowe złożonym do ARiMR) oraz zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność danych we wniosku.
W związku z powyższym apelujemy o rozważne i sprawne składanie wniosków przez zainteresowanych rolników do dnia 10.07.2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane !