Gospodarka odpadami

na terenie Gminy Nurzec-Stacja


Uwaga Mieszkańcy Nurzec-Stacja

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

Nurzec Stacja ulice: Brzozowa, Jędrzejuka, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Młyńska, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Szkolna, Wierzbowa, Wodociagowa, Żerczycka, oraz miejscowość: Żerczyce 109.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zostaje przeniesiony termin odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych tylko dla w/w ulic i miejscowości :

z dnia 03 kwietnia 2017 (poniedziałek) na dzień 01 kwietnia 2017 (sobota) z uwagi na przeprowadzenie mycia i dezynfekcji pojemników.

W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów jednorodzinnych o wystawienie kosza przed posesję we wskazanym powyżej terminie.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.