Gospodarka odpadami

na terenie Gminy Nurzec-Stacja

 

 


Uwaga Mieszkańcy Nurzec-Stacja

Zmiany w systemie gospodarki odpadami od dnia 01.01.2021 r.


Uwaga Mieszkańcy Nurzec-Stacja

 

Zmiany w systemie gospodarki odpadami od dnia 01.01.2019 r.

 


 


 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.