Skład osobowy Rady Gminy Nurzec-Stacja kadencja 2014-2018.

 

1. Podbielski Zenon - Przewodniczący Rady

2. Paszkowska Bożena - Wiceprzewodniczący Rady

3. Olesiński Zbigniew Mirosław

4. Wojtkowski Wojciech

5. Szwed Mikołaj

6. Szpański Jan

7. Bartosiuk Mieczysław

8. Mudel Elżbieta

9. Grzyb Kamil

10. Weremczuk Mirosław

11. Kozulko Małgorzata

12. Kuźmiuk Roman

13. Wiktoruk Grzegorz

14. Olesiuk Jerzy

15. Pachwicewicz Aleksander

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Olesiński Zbigniew Mirosław – Przewodniczący Komisji

 2. Olesiuk Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

 

Komisji Problemowo-Budżetowa:

 

 1. Szpański Jan - Przewodniczący Komisji

 2. Pachwicewicz Aleksander – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Paszkowska Bożena         - Członek Komisji

 4. Wojtkowski Wojciech       - Członek Komisji

 5. Szwed Mikołaj                        - Członek Komisji

 6. Bartosiuk Mieczysław       - Członek Komisji

 7. Mudel Elżbieta                   - Członek Komisji

 8. Weremczuk Mirosław      - Członek Komisji

 9. Kozulko Małgorzata          - Członek Komisji

 10. Kuźmiuk Roman                    - Członek Komisji

 11. Wiktoruk Grzegorz                - Członek Komisji