Urząd Gminy

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

fax 85 657 50 63

tel. centrala: 85 657 50 78

      skarbnik: 85 657 51 18

      urząd stanu cywilnego: 85 657 50 77

e-mail: ug@nurzec-stacja.eu

 Strona internetowa: www.nurzec-stacja.eu

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

Piotr Jaszczuk
tel. (85) 6575078 w. 32, fax(85) 6575063
tel. kom. 604-117-428
e-mail: wojt@nurzec-stacja.eu

Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje :
poniedziałek – 800 – 1600 

Sekretarz Gminy

Nurzec-Stacja

 

Krzysztof Staniszewski
tel. (85) 6575078 w. 33
e-mail: sekretarz@nurzec-stacja.eu

Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje :  poniedziałek – piątek
w godz. pracy Urzędu Gminy

Skarbnik Gminy

Maria Szatyłowicz
tel. (85) 6575118,
e-mail: ug@nurzec-stacja.eu

Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje – poniedziałek – piątek
w godz. pracy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady

Gminy Nurzec-Stacja

 

Zenon Podbielski
tel. (85) 6575078 w. 37
e-mail: ug@nurzec-stacja.eu

 Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje : poniedziałek 14.00-16.00