Harmonogram odbioru odpadów 2018 r.

Ilustracja do artykułu kosz.jpg

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY NURZEC-STACJA

NA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

 

Nurzec- Stacja

 ulice: 11 listopada, Akacjowa, Cicha, Drzewna, Leśna, Nowa, Okrężna, Polna, Poniatowskiego, Poprzeczna, Świerczewskiego, Tartaczna, Wąska, Zakątna, Zaolzie, Brzozowa, Jędrzejuka, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Młyńska, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Szkolna, Wierzbowa, Wodociągowa, Żerczycka

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

DATA

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

2

5

5

3

7

4

Selektywne odpady komunalne

 –worki plastik,

 makulatura, szkło

-

-

5

-

-

4

 

Wsie: Moszczona Pańska, Zabłocie, Zalesie, Żerczyce

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

DATA

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

2

6

6

3

2

5

elektywne odpady komunalne

 –worki plastik,

makulatura, szkło

-

-

6

-

-

5

 

Wsie: Anusin, Augustynka, Borysowszczyzna, Grabarka, Grabarka Klasztor,

Nurzec Kolonia nr 8-12, Siemichocze, Sokóle Stołbce, Sycze, Szumiłówka,

 Wakułowicze, Werpol

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

DATA

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

3

7

7

4

2

6

elektywne odpady komunalne

 –worki plastik,

makulatura, szkło

-

-

7

-

-

6

 

Wsie: Chanie-Chursy, Klukowicze, Klukowicze Kol, Litwinowicze, Piszczatka,

Nurczyk , Nurzec, Nurzec Kolonia nr 1-7,Tymianka, Wólka Nurzecka, Wyczółki

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

DATA

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

4

1

1

5

5

(sobota)

7

elektywne odpady komunalne

 –worki plastik,

makulatura, szkło

-

-

1

-

-

7

 

Pojemniki (na odpady zmieszane, pozostałości z segregacji) oraz  worki z odpadami zebranymi selektywnie powinny być wystawione przed bramę wjazdową do godz. 6.00 rano w dniu ich odbioru.