Ważne informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych