INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Orange ŻERCZYCE3 (N!96950) WBI_NURZECSTA_ZALESIE, zlokalizowanej w miejscowości 17-330 Zalesie, działka nr 130/6.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Poniżej znajduje się załącznik z przewidywanym obszarem pomiarowym.