Wyłączenia energii elektrycznej

Ze względu częste zmiany i aktualizacje terminów wyłączeń energii elektrycznej, informujemy, że aktualne komunikaty dotyczące wyłączeń energii elektrycznej publikowane są na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Bielsk-Podlaski